«Здоров’я населення міста Кам’янське» на 2020-2022 роки

Саме таку назву має комплексна програма із охорони здоров’я населення, що була затверджена депутатами міської ради на грудневій сесії за ініціативи і розробки   працівниками Управління охорони здоров’я міської ради. 

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я, а найголовніше – збереження та зміцнення здоров’я мешканців Кам’янського, є глобальними цілями програми. Для того щоби рухатися до цих цілей допомагати будуть співвиконавці Програми, а саме: департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради та заклади охорони здоров’я. 

Передбачено фінансування Програми на три роки у розмірі понад 300 мільйонів гривень. Обсяг необхідних для реалізації Програми коштів і перелік додаткових заходів буде щорічно уточнюватися з урахуванням аналізу отриманих результатів, бюджетних можливостей і встановлених пріоритетів. Планується залучення коштів міського бюджету у межах щорічних запланованих асигнувань та інших джерел, передбачених законодавством.

Програма «Здоров’я населення міста Кам’янське» має вирішити першочергові завдання:

  • підвищення доступності та розуміння медичної інформації.
  • підвищення прозорості системи охорони здоров’я та всього медичного процесу.
  • удосконалення знань та навичок медичних працівників у галузі комунікації з пацієнтами.
  • пацієнтоцентризм в роботі органів системи охорони здоров’я.

Виконання цієї програми буде позитивно впливати на показники здоров’я населення (зростання показників народжуваності, зниження смертності від інфарктів, зниження показника інвалідності і т.д.) та  дасть можливість зосередити бюджетні кошти на найважливіших напрямах охорони здоров’я. 

Прийняття Програми на 2020–2022 роки сприятиме подальшому розвитку та переоснащенню закладів вторинної медичної допомоги, якісній укомплектованості медичними кадрами, підтримці профілактичної спрямованості системи охорони здоров’я, впровадженню новітніх технологій в організації профілактичної медицини та поліпшенню громадського здоров’я.